Konstrukcja mocna

Zastosowanie:

Służy do mocowania porcelanowych izolatorów szpulowych w liniach napowietrznych do 1kV na
słupach wirowanych.

Materiał:

blacha stalowa ≠6, płaskownik stalowy, pręt stalowy, podkładka okrągła, zawleczka, ocynk ogniowy

 

Nr katalogowy a b Typ izolatora
KMO 01 180 60 [mm] S-80
KMO 02 220 60 [mm] S-80
KMO 05 220 60 [mm] S-115