* ZACISK PRZEBIJAJĄCY IZOLACJĘ AL 16-95 dwustronny

Zastosowanie:

Stosowany do odgałęzień z izolowanych przewodów typu ASXS i AsXSn

 

 

Nr katalogowy Przewód odg. [mm]
ZP 03 16

95 [mm]

* produkty innych producentów