Rodzaje osprzętu instalacji odgromowych

W trakcie jednego z etapów budowy domu czasem dochodzimy do wniosku, że warto byłoby zainwestować w instalację odgromową. Występują dwa rodzaje montażu tej konstrukcji – aktywna i tradycyjna. Do ich budowy potrzebne są różne sprzęty, które pomogą wzmocnić ochronę budynku. Z jakich elementów składa się odpowiednio wykonana instalacja odgromowa? Czym różnią się dwie metody jej montażu?

Sprzęt do instalacji odgromowych

Odpowiednia instalacja odgromowa składa się ze zwodów, przewodów uziemiających i odprowadzających, uziomu oraz zacisków probierczych. Te pierwsze odpowiadają za bezpośredni kontakt z wyładowaniami atmosferycznymi. Zwodami mogą być naturalnie występujące części dachu, np. zbrojenia żelbetonowe. Zwody wykonane sztucznie zwykle stworzone są ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, bądź miedzi. Przewody odprowadzające i uziemiające służą do łączenia wszystkich części instalacji odgromowej. Najważniejszym elementem konstrukcji są jednak uziomy. Ich zadaniem jest kierowanie wyładowań atmosferycznych w stronę ziemi, dzięki czemu efektywnie chronią budynek i znajdujących się w nim ludzi. Ostatnią częścią osprzętu instalacji odgromowych są zaciski probiercze. Ich głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli i pomiar rezystancji uziomu.