Jakie są rodzaje uziomów?

Uziomy obiektów budowlanych są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. To skuteczny sposób na ochronę przed piorunami przy użytkowaniu instalacji elektrycznej. Użytkując instalację elektryczną w budynku, istnieje ryzyko wadliwego działania sieci, co z kolei przekłada się na możliwość wystąpienia zwarcia, które może doprowadzić do pożaru i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Niebezpieczne są też wyładowania atmosferyczne, które także mogą doprowadzić do pożaru, jeśli piorun uderzy w budynek. Konieczne jest więc zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń na wypadek wystąpienia tego typu zjawisk. Z dalszej części wpisu dowiesz się, jakie rodzaje uziomów wyróżniamy i czym się charakteryzują.

 

Uziomy naturalne i sztuczne

Uziomem może być zarówno pojedynczy przedmiot metalowy, np. pręt czy płyta, jak również całe zespoły uziemiające, czyli kilka elementów połączonych ze sobą. Zasadniczego podziału uziomów dokonujemy na naturalne i sztuczne. Naturalne uziomy to wszystkie przedmioty, które znajdują się w ziemi, ale docelowo nie zostały tam umieszczone w celu uziemienia — tę funkcję spełniają dodatkowo. Zaliczamy do nich m.in. rury wodociągowe, zbrojenia betonu itp.

Sztucznymi określamy wszystkie inne uziemienia, w tym m.in. uziemienia fundamentowe, które doceniane są m.in. ze względu na wysoki poziom ochrony i brak wpływu na wytrzymałość mechaniczną konstrukcji budowlanej. Nie są jednak zbyt często spotykane, ponieważ ich zastosowanie wymaga wdrożenia jeszcze zanim fundamenty zostaną postawione. Kolejnym przykładem uziomów sztucznych są uziomy otokowe, wykonywane najczęściej ze stali ocynkowanej. Stanowią one układ zamknięty i często wykorzystywane są również do ochrony przepięciowej.

Uziomy prętowe

Uziomy prętowe są jednymi z najczęściej stosowanych. Zapewniają wysoką skuteczność, a ich montaż nie jest skomplikowany. Mają formę kilkumetrowych prętów wbitych w ziemię. Mogą być wykorzystane praktycznie w każdym budynku, niezależnie od jego funkcji. Taka instalacja zapewnia skuteczną ochronę sprzętów elektrycznych, takich jak AGD, RTV, sprzęt komputerowy.

Uziom prętowy powinien być odpowiednio dopasowany do istniejących warunków, m.in. rodzaju gleby. Ważne znaczenie ma też wysoka jakość zastosowanych elementów. Dlatego też warto kupować je w sprawdzonych miejscach. Nasza firma jest producentem elementów elektroinstalacyjnych, dlatego też gwarantujemy wysokiej jakości uziomy prętowe o niezawodnych parametrach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.