Jak montować przewody ochrony odgromowej?

Instalacja odgromowa to sieć połączonych ze sobą przewodów metalowych, które montowane są na dachu i prowadzone bezpośrednio do ziemi. Poszczególne elementy wchodzą w skład osprzętu każdej takiej instalacji, a ich zadaniem jest przejmowanie energii wyładowań elektrycznych i bezpieczne odprowadzanie jej do gruntu. Mają więc istotne znaczenie w systemach ochrony odgromowej, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa nie tylko dla istot żywych, ale również dla mienia znajdującego się w obiekcie, w tym przede wszystkim podłączonych do elektryczności urządzeń.

Zgodnie z normą PN-EN 62305-1:2011 każda standardowa instalacja odgromowa powinna składać się z takich elementów jak zwody pionowe i poziome, przewody odprowadzające, złącza kontrolne, przewody uziemiające i uziomy. W tym wpisie skupimy się przede wszystkim na przewodach ochrony odgromowej, a dokładniej na ich specyfice i wskazówkach dotyczących montażu.

Przewody ochrony odgromowej: funkcje i wskazówki dotyczące montażu

Przewody oprowadzające służą do łączenia zwodów i uziomów. Mają za zadanie naprowadzanie prądów piorunowych po jak najkrótszej drodze do ziemi. Z kolei przewody uziemiające łączą złącza kontrolne z uziemieniem.

Przewody odprowadzające wykonywane są z tych samych materiałów co zwody pionowe i poziome. Bardzo często przygotowywane są też z taśmy stalowej. Mocowane są najczęściej na elewacji budynku, wzdłuż narożników, ok. 2 cm od ściany. Oprócz tego mogą być układane wzdłuż rynny, jak również pod elewacją w specjalnych rurach odgromowych, które wykazują odporność na przebicia elektryczne. Koniecznie należy przy tym pamiętać, aby przewodów zabezpieczających nie umieszczać bliżej niż 2 m od wejścia do budynków, co wynika ze względów bezpieczeństwa. Powinny zostać umieszczone w specjalnych puszkach probierczych — gruntowych lub elewacyjnych.

Podczas montowania przewodów ochrony odgromowej szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, aby połączyć przewód odprowadzający z uziomem za pomocą zacisku probierczego. Co więcej, zacisk powinien być dodatkowo zabezpieczony poprzez umieszczenie w puszce probierczej (kontrolno-pomiarowej).