Jak dostosować maszt odgromowy do warunków wiatrowych?

Maszty odgromowe to podstawowy element instalacji odgromowych, które zapewniają ochronę połaci dachowej, a także urządzeniom i instalacjom wzniesionym ponad dach. Aby prawidłowo spełniały swoje funkcje, podczas ich doboru trzeba zwrócić uwagę na wiele czynników. Jednym z nich są warunki wiatrowe, jakie panują na danym terenie.

 

Wytrzymałość wiatrowa masztów odgromowych

Jedną z cech, na którą trzeba zwrócić uwagę przy doborze masztów odgromowych, jest ich wytrzymałość wiatrowa. Poziom wytrzymałości zależy m.in. od materiałów, z jakich został wykonany maszt. W tym przypadku obowiązuje norma UE „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-4: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania wiatru” (PN-EN 1991-1-4:2008), która określa procedury wyznaczania oddziaływania wiatru w projektowaniu budowli i konstrukcji budowlanych oraz ich części lub elementów mocowanych do konstrukcji. Konstrukcja masztów powinna uwzględniać te założenia.

Na podstawie określonych warunków wiatrowych można dostosować odpowiednią wysokość i rozmieszczenie masztów. Możliwe jest też określenie ich rodzaju oraz ilości niezbędnych obciążeń konstrukcji. Dzięki temu można uzyskać optymalną wytrzymałość na wiatr w zależności od miejsca zastosowania. Uwzględniane są przy tym trzy podstawowe czynniki, które wpływają na prędkość wiatru. Jest to strefa wiatrowa (a więc konkretna lokalizacja), kategoria terenu (tzw. chropowatości otoczenia) oraz wysokość, na jakiej docelowo ma występować maszt (wysokość nad gruntem).

  • W naszym kraju wyróżniamy trzy strefy wiatrowe: strefa wiatru I (środkowa część kraju, zasadnicza większość jego powierzchni), strefa wiatry II (pas nadmorski na północy), strefa wiatru III (obszary górskie w południowej części kraju).
  • Kategoria terenu określana jest na podstawie ukształtowania otoczenia. Im bardziej płaski teren i wolny od obiektów budowlanych czy drzew, tym prędkość i siła wiatru mogą być wyższe.
  • Wysokość od gruntu to wysokość między szczytem masztu a gruntem, na którym znajduje się obiekt.