Czym są maszty odgromowe na fundamencie?

Gwałtowne burze to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk pogodowych, jakie występują w naszym kraju. Intensywnym opadom i silnym wiatrom towarzyszą wówczas wyładowania atmosferyczne, stanowiące największe zagrożenie. Wraz ze zmianami klimatycznymi, które następują obecnie coraz szybciej, tego typu zjawiska mogą pojawiać się znacznie częściej. Szacuje się, że w Polsce występuje średnio 20-25 dni burzowych w ciągu roku (głównie w okresie letnim), a podczas burzy pioruny uderzają nawet do 65 razy na godzinę. Zgodnie z przewidywaniami naukowców takich zjawisk atmosferycznych może być coraz więcej. Niestety wyładowania atmosferyczne mogą być bardzo niebezpieczne. W przypadku budynków skutecznym zabezpieczeniem jest ochrona odgromowa, np. maszty odgromowe na fundamencie.

 

Krótka charakterystyka masztów odgromowych na fundamencie

Maszty odgromowe na fundamencie przeznaczone są do ochrony obiektów i zespołów urządzeń. Z ich zastosowaniem tworzone są tzw. strefy ochronne, które obejmują rozległe obszary przy obiektach. Tego typu rozwiązanie znajduje zastosowanie przede wszystkim przy obiektach wymagających wysokiej klasy zabezpieczeń ze względu na duże ryzyko wystąpienia np. wybuchu. Maszty odgromowe są w stanie zapewnić duży odstęp izolacyjny, dzięki czemu zakres zabezpieczenia jest dość szeroki. Sprawdzają się też w przypadku ochrony wysokich obiektów. Przystosowane są do użytku we wszystkich strefach wiatrowych na terenie Polski.

Maszty odgromowe na fundamencie zapewniają szereg istotnych korzyści. Przede wszystkim gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa obiektów chronionych. Z uwagi na możliwość uzyskania szerokiego odstępu izolacyjnego od chronionych obiektów, zasięg ochrony masztu obejmuje nawet kilka urządzeń jednocześnie. Wykazują też wysoką skuteczność przy odprowadzaniu prądu piorunowego. Warto również dodać, że jest to rozwiązanie korzystne również z punktu widzenia ekonomicznego.

Gdzie znajdują zastosowanie maszty odgromowe na fundamencie?

Jak już zostało wspomniane, maszty odgromowe na fundamencie znajdują zastosowanie przede wszystkim w przypadku obiektów ze strefami zagrożonymi wybuchem. Najczęściej są to budynki o istotnym znaczeniu przemysłowym czy gospodarczym, np. składy materiałów wybuchowych, przepompownie paliwa itp. Oprócz tego zapewniają ochronę również obiektom wysokim czy o skomplikowanej konstrukcji.